Cyber Security: Nederland blijft achter bij dreiging

(dutch only)

Het beeld van Nederland als kwetsbaar voor cyberdreigingen is de afgelopen maanden sterk gegroeid. Nu weer is het de overheid zelf die aan de alarmbel trekt. De digitale weerbaarheid in Nederland blijft achter bij de groei van dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen weliswaar stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg. Dat concludeert de overheid in het Cybersecuritybeeld Nederland 2017, dat demissionair staatssecretaris Dijkhoff deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Security incidenten

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in een jaar tijd, 623 meldingen van security-incidenten ontvangen, zoals phishingaanvallen en infecties door malware. Daarnaast werden er 194 beveiligingslekken bij de organisatie gemeld.

IoT kwetsbaarheden

Voor het eerst wordt in het CSBN stilgestaan bij de risico’s van het Internet of Things. De Cyber Security Raad (CSR) bevestigt het belang en de urgentie van dit onderwerp. Veel IoT-apparaten zijn slecht beveiligd en vormen een bedreiging voor veiligheid en privacy.

Producenten van IoT-toepassingen zouden veiligheidsmaatregelen moeten treffen, maar doen dat niet omdat zij de complexiteit van het Internet of Things niet overzien, hun producten snel op de markt willen brengen om de concurrentie voor te zijn en een gebrek hebben aan kennis, prikkels, toezicht en handhaving. Dit blijkt uit het WODC-onderzoek naar kansen en bedreigingen van het Internet of Things, dat in opdracht van de CSR is uitgevoerd

De ontwikkeling van internet of things (IoT) brengt naast kansen ook veel risico’s met zich mee. Veel apparaten bevatten kwetsbaarheden waarvoor geen beveiligingsupdates uitkomen. Op die manier kunnen deze apparaten worden misbruikt voor bijvoorbeeld DDoS-aanvallen. Ook de sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal buitenlandse aanbieders van infrastructuurdiensten brengt risico’s met zich mee. Hoewel grote leveranciers zich beter tegen aanvallen kunnen wapenen, zorgt de afhankelijkheid ervan voor grote impact als zij wel geraakt worden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s